Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Ferasetle ve basiretle bakan herkes, Mehdiyetin Kuran'ın genelinde yer alan bir konu olduğunu açıkça görür.

Allah Kuran'da İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını müjdelemiştir. İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasının Hz. Mehdi (as) vesilesiyle, bu yüyzılda olacağı hadislerde açıklanmıştır. Dolayısıyla İslam ahlakının hakimiyetini anlatan her ayet, Mehdiyeti anlatır.

Allah Hz. İsa (as)'ın yeniden dünyaya geleceğini ve tüm Kitap Ehli'nin Hz. İsa (as) vesilesiyle Müslüman olacağını söylemiştir. Tüm dünyaya İslam'ın hakim olduğu bu dönemde, hadislerde haber verildiği gibi, Hz. İsa (as) Hz. Mehdi (as)'ın veziri olacaktır. Dolayısıyla Hz. İsa (as)'ın gelişini müjdeleyen ayetler, aynı zamanda İslam ahlakının hakimiyetini ve Mehdiyeti de müjdelemektedir.

Allah Kuran'da Müslümanların birlik olmasını farz kılmıştır. Tarih boyunca Müslümanların hep bir lideri olmuştur. Ahir zamanda da Hz. Mehdi (as) Müslümanların manevi lideri olacaktır. Dolayısıyla Müslümanların birlik olmasını anlatan her ayet, Mehdiyeti anlatır.

Allah Kuran'da peygamberlerin hayatlarını anlatmıştır. Ve bu kıssalarda, akıl sahipleri için hikmetler olduğunu bildirmiştir. Her peygamber kendi devrinin mehdisidir. Dolayısıyla her peygamber kıssasında, içinde bulunduğumuz ahir zamana, yani Mehdiyete bakan işaretler vardır.

Tarih boyunca iyilik ve kötülük arasında, şeytanın taraftarlarıyla Hakkın tarafı arasında mücadele olmuştur. Ve bu mücadele Kuran'da kapsamlı olarak anlatılmıştır. Ahir zaman da deccaliyet ve mehdiyet arasında büyük bir mücadele yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu mücadeleyi anlatan her ayette Mehdiyete işaretler vardır.

 

Peygamberimiz (sav) ahir zamanda yaşayan Müslümanlara Kehf Suresi'ni okumalarını tavsiye etmiştir:

Nevvas b. Seman el-Kilabi'den (ra) rivayet edilmiştir.

"Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'ın fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

... Her kim Deccal'in ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yardım istesin ve Kehf Suresi'nin baş tarafındaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur. (Ölüm-Kıyamet-ahiret ve ahir Zaman Alametleri, İmam Şa'rani, Bedir Yayınevi, s.494)

Tarihin en büyük fitnesi olan deccaliyeti etkisiz hale getirecek olan Hz. Mehdi (as)'dır. Dolayısıyla Peygamberimi (sav), içinde bulunduğumuz ahir zamanda, deccaliyete karşı Mehdiyete tabi olmak isteyen müminlere, Hz. Mehdi (as)'ı, cemaatini ve büyük mücadelesine ait hikmetli bilgileri Kehf Suresi'nden öğrenmelerini söylemektedir.

HZ. MEHDİ (A.S.) VE AHİRZAMAN İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

HZ. İSA (A.S.) HZ. MEHDİ (A.S.)
BU YÜZYILDA GELECEK

HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ZUHURUNUN SÖZDE BİR SONRAKİ YÜZYILA KALDIĞI YANİ KENDİSİNİN HİCRİ 1400'DE ÇIKMAYACAĞI İDDİASINDA BULUNANLARA CEVAPLAR

HER YÜZ SENE BAŞINDA bu ümmetin uleması arasından BİR MÜCEDDİD GELECEK ve şeriatı (Kuran ahlakı ve fazileti ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini) ihya edecektir (canlandıracaktır). (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Kitabın tamamını burada okuyabilirsiniz >>>


Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.kurandamehdiyet.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN

KEHF SURESİ'NDEN AHİR ZAMANA İŞARETLER

"Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'ın fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

Kitabın tamamını burada okuyabilirsiniz >>>


BAZI İSLAM ALİMLERİNİN VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN TALEBELERİNİN HZ. MEHDİ (A.S.) İLE İLGİLİ ANLATIMLARI >>>

AHİRZAMAN İLE İLGİLİ İNTERNET SİTELERİ

Hazreti Mehdi
Ahir Zaman
Hazreti İsa
Beklenen Mehdi ve Hz. İsa
Altınçağ
Dört Hak Mezhebe Göre Mehdi
Hazreti İsa Gelecek
Kutsal Kitaplarda Mehdi
Mesih İsa
Yaşanan Ahir Zaman
Yeni Bilgi Yeni Konu
Mehdi'nin Kayboluşu
Kıyamet Alametleri
Bediüzzaman Said Nursi
Risalei Nur Külliyatı

.AHİR ZAMAN MEHDİ'SİNİN ALAMETLERİ

CELALEDDİN SUYUTİ'NİN
TASNİFİNDEN HADİSLER


Eserin tümünü okumak için tıklayın>>>

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir

BEKLENEN MEHDİ'nin
ALAMETLERİ

AHMED İBN-İ HACER-İ MEKKİ (HEYTEMİ)

Eserin tümünü okumak için tıklayın >>>

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir