ADNAN OKTAR KURAN'DA MEHDİYETİ ANLATIYOR
Yunus Suresi: Hz. Musa (as) ile Hz. Mehdi (as) arasındaki benzerlikler
Yusuf Suresi: Hz. Yusuf (as) ile Hz. Mehdi (as) arasındaki benzerlikler
Zülkarneyn kıssasından Mehdiyet, Masonluk ve PKK’ya işaretler
Kuran’daki ebcedlerde çok fazla Mehdiyet devrinin tarihleri çıkmaktadır.
Kuran’da Mehdiyetle ilgili İsraliyat açıklaması nasıl geçmektedir.
Hac Suresi’nden Mehdiyete işari anlamda bakan ayet açıklamaları
Hadislerde anlatılan Mehdiyet ile ilgili bilgiler Kuran’daki kıssalarla mütabıktır.
Hz. Mehdi (as)’a işari olarak bakan ebced tarihleri
Hz. Mehdi (as)’a işari olarak bakan ayet açıklamaları
Kuran’da Mehdiyetle ilgili günümüze bakan tarihler
Kalem Suresi’nde Mehdiyete işaret eden ayet açıklaması.
Yusuf Suresi’nden ayet açıklamaları: Mısır ancak Hz. Mehdi (as) zamanında refah bulabilir.
Hz. Mehdi (as)'a işari olarak bakan ayet açıklamalar
Necm Suresi’nden Mehdiyete işaret eden ayetler.
Hz. Mehdi (as) işaret eden ayetler ve ebced tarihleri.
Şems Suresi’nden Hz. Mehdi (as) ile ilgili ayet açıklamaları
Mehdiyete ve deccaliyete işari olarak bakan ayet açıklamaları
Hz. Mehdi (as)'ın cemaatine işaret eden yeni ayet açıklamaları.
Peygamberimiz (sav) Hac Suresi 41. ayeti için Mehdi (as)’yi işaret etmektedir demiştir.
İbrahim Suresi’nden Mehdiyete işaret eden ayet açıklamaları Yusuf Suresi ile Mehdiyet arasında çok önemli bağlar vardır.
Enam Suresi’nden Hz. Mehdi (as)’a işaret eden ayet açıklamaları.
İsra Suresi 87. Ayetinde Mehdiyete işaret vardır.
Hz. Mehdi (as) ve ahir zamanla ilgili ayet açıklamaları
Sebe Suresi’nden ayet açıklamaları: Kuran’ın içinde Mehdiyet çok detaylı bilgi vardır.
Yusuf Suresi’nden ayet açıklamaları-2: Hz. Mehdi (as) ilk başta insanlar önemsemeyeceklerdir.
Maide Suresi’nden ayet açıklamaları Hz. Mehdi (as) ile insanlar üzerindeki tüm korkular gidecektir.
Birçok ayette Hz. Mehdi (as)’a ve ahir zamana işaretler vardır. Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)’ın arapça bilmeyeceğini bildirmiştir.
Bakara Suresi’nden ayet açıklamaları1: Hz. Mehdi (as)’ın işaret ettiği yerlerden su çıkacaktır.
Nur Suresi’nden Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru ve çıkışı ile ilgili ebced tarihleri.
Furkan Suresi’nde Hz. Mehdi (as)’a ve deccale işaretler vardır.
Kehf kıssasından açıklamalar-2: Hz. Musa (as) Hz. Hızır ile İstanbul’da karşılaşmaktadır. Hz. Mehdi (as) ve çevresinde olan insanların yaptığı hikmetli olaylar halk tarafından tam anlaşılmayacaktır.
Kehf kıssasından açıklamalar-3: Sabır Hz. Mehdi (as)’ın ve talebelerinin en önemli özelliklerindendir.
Kehf kıssasından açıklamalar-4: Hz. Mehdi (as) Süleyman mabedini inşa edecek ve masonlara hükmedecektir.
Kehf kıssasından açıklamalar-5: Hz. Mehdi (as) geldiği dönemde insanlar yoksul olacaktır.
Kehf kıssasından açıklamalar-7: Kuran’da Hz. Mehdi (as)’dan çok fazla bahsedilmektedir.
Kehf kıssasından açıklamalar-8: Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) bütün kutsal emanetleri ortaya çıkaracaktır.
Kuran ve Tevrat Hz. Mehdi (as), hakimiyet ve ana konularda mütabıktır.
Hz. Mehdi (as) ve Mehdiyete karşı olanlarla ilgili ayet açıklamaları.
Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'a işaret eden ayetler.
Hz. Musa (as) kıssası Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)’a da işaret etmektedir-1
Kuran ve Hz. Musa (as) kıssası Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)’a da işaret etmektedir-2
Kehf Suresi Mehdiyet'in sırlarla dolu tarihini ve deccaliyetin çözümünü anlatmaktadır.
Kuran'da mehdiyet çok kapsamlı anlatılmıştır.
Yusuf Suresi'nden Mehdiyete işaret eden ayetler (05 Kasım 2012)
Kehf Suresi Mehdiyete işaret etmektedir-1
Kehf Suresi Mehdiyete işaret etmektedir-2
Kehf Suresi Mehdiyete işaret etmektedir-3
Kehf Suresi Mehdiyete işaret etmektedir-4
Kehf Kıssası Hz. Mehdi (as) ve taleberine işaret etmektedir-1
Kehf Kıssası Hz. Mehdi (as) ve taleberine işaret etmektedir-2
Taha Suresi'nden ayet açıklamaları: Hz. Mehdi (as) deccalin saldırılarıyla gelişecektir.
İbrahim Suresi'nden Mehdiyet ile ilgili ayet açıklamaları.
Bütün Hak Kitaplarda Hz. Mehdi (as)'ın dünya hakimiyetinden bahsedilmiştir.
Hz. Mehdi (as)'ın isminin ebcedi.
Kuran’da Hz. Mehdi (as) ile ilgili ayet açıklamaları.
KURAN'DA MEHDİYET :: BU SİTE ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)' NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR ::
 
 
 
 
ANA SAYFA

BU SİTE ADNAN OKTAR'IN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.