BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN'DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR

 

A’RAF SURESİ’NİN 128. AYETİ

MUSA KAVMİNE: "ALLAH'TAN YARDIM DİLEYİN VE SABREDİN. GERÇEK ŞU Kİ, ARZ ALLAH'INDIR; ONA KULLARINDAN DİLEDİĞİNİ MİRASÇI KILAR. EN GÜZEL SONUÇ MUTTAKİLER İÇİNDİR." DEDİ.

...Ebu Halid el-Kabulî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır)’dan şöyle rivayet etmiştir: Hz. Ali'nin kitabında şunun yazılı olduğunu gördük:

"... Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir." dedi." (Araf, 128)  BEN VE EHL-İ BEYT'İM, ALLAH'IN YERYÜZÜNE MİRASÇI KILDIĞI KİMSE­LERİZ. BİZ, MUTTAKİLERİZ VE YERYÜZÜNÜN TAMAMI BİZİMDİR....BENİM SOYUMDAN KÂİM (HZ. MEHDİ (AS))... BÜTÜN YERYÜZÜNE HAKİM OLUR, ... TIPKI RESÛLULLAH (SAV)'İN YERYÜZÜNDE TASARRUF ETMESİ ...GİBİ.TEVBE SURESİ’NİN 33. AYETİ

MÜŞRİKLER İSTEMESE DE O DİNİ (İSLAM'I) BÜTÜN DİNLERE ÜSTÜN KILMAK İÇİN ELÇİSİNİ HİDAYETLE VE HAK DİNLE GÖNDEREN O'DUR.

İmam Ca’fer Sadık Hz.leri bu ayet hakkında:
“Vallahi! Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) zuhur etmeden bu ayetin ma’nası tecelli etmez.
Abaye bin Reb’i’den, Emirel Mü’minin Hz. Ali yukarıda zikredilen ayet hakkında:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki! Hiçbir köy kasaba ve şehir kalmayacak ki, sabah akşam içinde, “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resullullah denmesin” buyurdu.
İmam Zeynel-Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hz.leri:
Cenab-ı Hakk muhakkak Kaim (Hz. Mehdi (as)) ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir.” buyurdular.


YASİN SURESİ’NİN 30. AYETİ

YAZIKLAR OLSUN KULLARA; Kİ ONLARA BİR ELÇİ GELMEYEGÖRSÜN, MUTLAKA ONUNLA ALAY EDERLERDİ.

Emirülmüminin aleyhisselam: Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu: Sizin arkanızda karanlık, kör ve şiddetli fitneler vardır. Bu fitnelerden sadece “Nevme”ler kurtulacaktır? Dediler ki: Ey Emirmüminin! Nevme nedir? Buyurdu ki: HALKI TANIYAN AMA HALKIN ONU TANIMADIĞI KİMSEDİR. BİLİNİZ Kİ YERYÜZÜ ALLAH’IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS) OLMADAN AYAKTA DURAMAZ. AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU HALKTAN GİZLEYECEKTİR. EĞER ALLAH’IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS) BİR AN YERYÜZÜNDEN ÇEKİLSE, YER HALKIN ÜZERİNE ÇÖKER. AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (AS)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf’u inkar ederlerdi. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: KULLARA YAZIKLAR OLSUN, RESUL ONLARA GELDİKÇE ONUNLA ALAY EDİYORLARDI. (Mübarek “Yasin” süresi 30. şerife. Gaybet-i Numani, sf.162)

HUD SURESİ’NİN, 86. AYETİ

"EĞER MÜ'MİNSENİZ, ALLAH'IN BIRAKTIĞI (HELAL İŞLERDEN OLAN KAZANÇ) SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR. BEN, SİZİN ÜZERİNİZDE BİR GÖZETLEYİCİ DEĞİLİM."

Ebu Cafer, bu alametleri şöyle saymıştır:
“... O (Hz. Mehdi (as)) çıkınca sırtını Kabe’ye yaslar. Ona (Hz. Mehdi (as)) tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (as) ilk önce şu ayeti okur: “EĞER MÜMİN İSENİZ ALLAH’IN BIRAKTIĞI SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR.” (Hud Suresi, 86)

Bu ayeti okuyup şöyle der: “BEN SİZİN İÇİN ALLAH’IN BIRAKTIĞI VE HALİFESİYİM (Müslümanların manevi lideriyim). BEN ONUN HÜCCETİYİM.” HZ. MEHDİ (AS)’A SELAM VERENLER ŞÖYLE SELAM VERİRLER: “SELAM SANA EY ALLAH’IN YERYÜZÜNDE BIRAKTIĞI (BAKİYYESİ!)” Sonra herkes ona (Hz. Mehdi (as)’a) bey’at (biat) eder. (Hz. Mehdi (as)’ın) Adamlarının sayısı on bine ulaşır. Allah’ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve Hıristiyan olan herkes ona (Hz. Mehdi (as)’a) iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur; o İslam milletidir. Sonra Allah’tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir.” (Nurul Ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 594)


NUR SURESİ’NİN 55. AYETİ

ALLAH, İÇİNİZDEN İMAN EDENLERE VE SALİH AMELLERDE BULUNANLARA VA'DETMİŞTİR: HİÇ ŞÜPHESİZ ONLARDAN ÖNCEKİLERİ NASIL 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILDIYSA, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, KENDİLERİ İÇİN SEÇİP BEĞENDİĞİ DİNLERİNİ KENDİLERİNE YERLEŞİK KILIP SAĞLAMLAŞTIRACAK VE ONLARI KORKULARINDAN SONRA GÜVENLİĞE ÇEVİRECEKTİR. ONLAR, YALNIZCA BANA İBADET EDERLER VE BANA HİÇ BİR ŞEYİ ORTAK KOŞMAZLAR. KİM BUNDAN SONRA İNKAR EDERSE, İŞTE ONLAR FASIKTIR.

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi: Onun yanında bu ayet-i kerime okundu: Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR. (Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

Ayaşi tefsirinde:
Zeynel-Abidin Hz.leri: ... (Nur Suresi, 55) ayetini okudu ve şöyle buyurdu: “Vallah! Onlar, biz Ehl-i Beyti sevenlerdir. Allah onlar içİn bunu muhakkak yapacakTır, bizden birinin eliyle... Ki o bu ümmetin Mehdisi’dir.”ENBİYA SURESİ’NİN, 105. AYETİ

"ANDOLSUN BİZ ZİKİR'DEN (BÜTÜN SEMAVİ KİTAPLAR VEYA TEVRAT) SONRA ZEBUR'DA DA 'HİÇ ŞÜPHESİZ, SALİH KULLARIM YERYÜZÜNE MİRASÇI OLACAKLARDIR' DİYE YAZDIK."

İMAM MUHAMMED BÂKIR BU AYETLE İLGİLİ OLARAK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: "BUNLAR, AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN HZ. MEHDİ (AS)'IN ASHABIDIR."(Mecma-ul Beyan Tefsiri.)

ANDOLSUN, BİZ ZİKİRDEN (TEVRAT'TAN) SONRA ZEBUR'DA DA: "ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR." diye yazdık. İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir: "Buradaki (ayette bildirilen) "SALİH KULLAR", HZ. MEHDİ (AS) VE ARKADAŞLARIDIR." (Hüseyin es-Şirazi, sf. 113)MAİDE SURESİ’NİN, 54. AYETİ

"EY İNANANLAR! SİZDEN KİM DİNİNDEN DÖNERSE, ALLAH, YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM GETİRECEK Kİ O ONLARI SEVER, ONLAR DA O'NU SEVERLER. MÜMİNLERE KARŞI ALÇAK GÖNÜLLÜ, KÂFİRLERE KARŞI ONURLU VE ŞİDDETLİDİRLER. ALLAH YOLUNDA CEHD EDERLER VE HİÇBİR KINAYICININ KINAMASINDAN KORKMAZLAR..."

ONLAR (HZ. MEHDİ (AS) VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLAR) ŞU AYETİN KASTETTİĞİ KİMSELERDİR: "EY İNANANLAR! SİZDEN KİM DİNİNDEN DÖNERSE, (BİLSİN Kİ) ALLAH, YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM GETİRECEKki... (Maide Suresi, 54).." (Tefsir-un Nu'mani.)

Süleyman bin Haruni İcli şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisseslam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu emrin sahibinin (Hz Mehdi (as)’ın) ashabı mahfuzdurlar, eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun (Hz. Mehdi (as)’ın) ashabını getirir. Allah azze ve celle onlar (Hz. Mehdi (as)) ve ashabı) hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar ona karşı kafir olsalar da, O’na öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar.” Allah onlar Hz. Mehdi (as) ve ashabı) hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur: “Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları (Hz. Mehdi (as) ve ashabını) sever, onlar da Hz. Mehdi (as) ve ashabı getirir Allah’ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı azizdirler.”ENAM SURESİ’NİN, 89. AYETİ:

BUNLAR, KENDİLERİNE KİTAP, HİKMET VE PEYGAMBERLİK VERDİKLERİMİZDİR. EĞER BUNLARI TANIMAYIP-KÜFRE SAPIYORLARSA, ANDOLSUN, BİZ BUNA (KARŞI) İNKARA SAPMAYAN BİR TOPLULUĞU VEKİL KILMIŞIZDIR. (ENAM SURESİ, 89)

... İmam Cafer Sadık (a.s) bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "BU AYETTE İŞARET EDİLEN GÖREVİN SAHİBİ (HZ. MEHDİ (AS)) KORUMA ALTINDADIR. ŞAYET İNSANLARIN TÜMÜ GİTSELER DE, ALLAH ONU (HZ. MEHDİ (AS)’I) VE ASHABINI GETİRECEKTİR. ONLAR YÜCE ALLAH'IN HAKLARINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİMSELERDİR: 'Şimdi şunlar, bunları inkâr ederse, BİZ BUNLARI İNKÂR ETMEYECEK BİR TOPLUMU (HZ. MEHDİ (AS)’I VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLARI), BUNLARA VEKİL BIRAKMIŞIZ. (En'am Suresi, 89)NEML SURESİ’NİN, 62. AYETİ:

YA DA SIKINTI VE İHTİYAÇ İÇİNDE OLANA, KENDİSİNE DUA ETTİĞİ ZAMAN İCABET EDEN, KÖTÜLÜĞÜ AÇIP GİDEREN VE SİZİ YERYÜZÜNÜN HALİFELERİ KILAN MI? ...

Muhammed bin Müslim şöyle der: "Haceti (ihtiyaç, muhtaçlık içinde) olan biri O’nu çağırdığında O’na icabet eder." ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim (Hz. Mehdi (as) aleyhisselam hakkında nazil olmuştur... HALKIN İÇİNDE HZ. MEHDİ (AS)'A İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.37)BAKARA SURESİ’NİN, 155. AYETİ:

Andolsun, BİZ SİZİ BİRAZ KORKU, AÇLIK VE BİR PARÇA MALLARDAN, CANLARDAN VE ÜRÜNLERDEN EKSİLTMEKLE İMTİHAN EDECEĞİZ. Sabır gösterenleri müjdele.

... Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: KAİM'İN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) KIYAMINDAN ÖNCE *BİR YIL HALK AÇ KALACAK VE ONLARI ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARACAK; MALLARI, CANLARI VE MAHSULLERİ AZALACAK. Bu olay Allah'ın Kitabı’nda açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: "SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 297)

*Hz. Mehdi (as)’ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam Caferi Sadık (as), 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle bir yıl boyunca daha da şiddetini artıracağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir.

Aynı şekilde Muhammed Bin Müslim’den aktarılan diğer bir rivayete göre ise;  

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) kıyamından önce belirtiler vardır: “Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir? Diye arzettim. Buyurdu ki: O, ALLAH AZZE VE CELLE’NİN ŞU BUYRUĞUDUR. “SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE.

Buyuruyor ki: Siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümeti ile korkutacağız. Ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. Malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. Canlar (ın azalması) yani, hızlı ve ani ölümler. Mahsuller(in azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. SABREDENLERİ MÜJDELE YANİ, İŞTE O ZAMAN KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) ALEYHİSSELAM’IN ZUHURU İLE (ONLARI MÜJDELE Sonra bana buyurdu ki: Ey Muhammed! Bu onun te’vilidir. (asıl mana ve yorumu budur). Allah azze ve celle buyuruyor ki: “Onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler.”


A’Lİ İMRAN SURESİ’NİN, 83. AYETİ:

PEKİ ONLAR, ALLAH'IN DİNİNDEN BAŞKA BİR DİN Mİ ARIYORLAR? OYSA GÖKLERDE VE YERDE HER NE VARSA -İSTESE DE, İSTEMESE DE- O'NA TESLİM OLMUŞTUR VE O'NA DÖNDÜRÜLMEKTEDİRLER.

Tefsir-i Ayaşi’de, İmam Musa Kazım'ın nakliyle, bu ayetin Hz. Mehdi (as)’a baktığı rivayet edilmektedir.HADİD SURESİ’NİN, 17. AYETİ:

BİLİN Kİ GERÇEKTEN ALLAH, ÖLÜMÜNDEN SONRA YERYÜZÜNE HAYAT VERİR. ŞÜPHESİZ BİZ, UMULUR Kİ AKLINIZI KULLANIRSINIZ DİYE SİZE AYETLERİ AÇIKLADIK.

Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır'dan şu hadisi rivayet etmiştir:
"ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK HZ. MEHDİ (AS)'IN ELİYLE YERİ DİRİLTECEKTİR. O (HZ. MEHDİ (AS)), ADALET ÜZERE HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN SONRA, HZ. (MEHDİ (AS)) ADALETLE TEKRAR DİRİLTECEKTİR."  (Şeyh Tusi, Gaybet, s. 120; Duhayyil, el-Hz. Mehdi, s. 57)HUD SURESİ’NİN 8. AYETİ

ANDOLSUN, ONLARDAN AZABI SAYILI BİR TOPLULUĞA (VEYA BELİRLİ BİR SÜREYE) KADAR ERTELESEK, MUTLAKA: "ONU ALIKOYAN NEDİR?" DERLER. HABERİNİZ OLSUN; ONLARA BUNUN GELECEĞİ GÜN, ONLARDAN GERİ ÇEVRİLECEK DEĞİLDİR VE ALAYA ALMAKTA OLDUKLARI ŞEY DE KENDİLERİNİ ÇEPEÇEVRE KUŞATACAKTIR.

…İshak bin Abdülaziz’den:
İmam Caferi Sadık aleyhisselam “ONLARIN UĞRAYACAKLARI AZABI SAYILI BİR ÜMMETE DEK ERTELERSEK ayeti hakkında şöyle buyurdu:
Azap, Kaim aleyhisselam’ın (Hz Mehdi (as)’ın) kıyamıdır. Sayılı bir ümmet ise Bedir’de savaşanların sayısı kadar olan ashabıdır.”


BAKARA SURESİ’NİN 148. AYETİ

... ÖYLEYSE HAYIRLARDA YARIŞINIZ. HER NEREDE OLURSANIZ, ALLAH SİZLERİ BİR ARAYA GETİRECEKTİR. ŞÜPHESİZ ALLAH, HER ŞEYE GÜÇ YETİRENDİR.

…Ebu Basir’den:
İMAM CAFERİ SADIK ALEYHİSSELAM “HAYIRLI İŞLERE DOĞRU KOŞUN, NEREDE OLURSANIZ OLUN ALLAH HEPİNİZİ BİRDEN TOPLAR, BİRLEŞTİRİR ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Kaim (Hz Mehdi (as)) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları (Hz Mehdi (as) ve ashabını) vaatsiz olarak biraraya toplayacaktır.”


RAHMAN SURESİ’NİN 41. AYETİ

(ÇÜNKÜ O GÜN) SUÇLU-GÜNAHKARLAR, SİMALARINDAN TANINIR DA ALINLARINDAN VE AYAKLARINDAN YAKALANIRLAR.

…Ebu Basir’den:
İmam Caferi Sadık aleyhisselam “SUÇLULAR ÇEHRELERİNDEN TANINACAK ayeti hakkında şöyle buyurdu: ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. (HZ. MEHDİ (AS)) ONLARI ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI FİKREN DARMADAĞIN EDECEK.FUSSİLLET SURESİ’NİN 53. AYETİ

BİZ AYETLERİMİZİ HEM AFAKTA, HEM KENDİ NEFİSLERİNDE ONLARA GÖSTERECEĞİZ;  ÖYLE Kİ, ŞÜPHESİZ ONUN HAK OLDUĞU KENDİLERİNE AÇIKÇA BELLİ OLSUN. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselama Allah azze ve cellenin bu ayetin tefsiri soruldu: “PEK YAKINDA ONLARA ALEMDEKİ VE CANLARINDAKİ DELİLLERİ GÖSTERECEĞİMİZ ZAMAN, SONUNDA ONUN HAKK OLDUĞUNU ANLAYACAKLARDIR.” Şöyle buyurdu: Onlara nefislerindeki mesh (hayvanlaşma) gösterilecek ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah’ın kudretini hem kendi nefislerinde hem de alemlerde göreceklerdir. “Sonunda onun hakk olduğunu anlayacaklardır.” İşte o zaman Kaim’in (Hz Mehdi (as)’ın) zuhurdur. O (Hz. Mehdi (as)) Allah Azze ve Celle’den gelen hakktır ve bu halk onu (Hz. Mehdi (as)’ı) mutlaka görecektir.BAKARA SURESİ’NİN 249. AYETİ

Talut, Orduyla Birlikte Ayrıldığında Dedi Ki: "DOĞRUSU ALLAH SİZİ BİR IRMAKLA İMTİHAN EDECEKTİR. ..."

Ebu Basir şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Talut’un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında “Sizleri bir nehir ile deneyeceğiz.” buyurmuştu. KAİM (HZ. MEHDİ) ALEYHİSSELAM’IN ASHABI DA TIPKI ONUN GİBİ İMTİHAN OLUNACAKLAR.”ALİ İMRAN SURESİ’NİN 200. AYETİ

EY İMAN EDENLER, SABREDİN VE SABIRDA YARIŞIN, (SINIRLARDA) NÖBETLEŞİN. ALLAH'TAN KORKUN. UMULUR Kİ KURTULURSUNUZ.

İmam Bakır bu ayette şöyle ma’na vermişlerdi:
“Ey Muhammediler! Farzların edasında sabrediniz, düşmanlarınızın eziyetlerinde musabere ediniz, birbirinize yardım ediniz, İmamınız Mehdi Resule sımsıkı sarılınız.” Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları, Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Al-i Aba, On İki İmam, Hz. Mehdi (a.s.) Resul Hakkındaki Ayet ve Hadisler, Çeviren: Adnan M. Selman, s. 219)


YUNUS SURESİ’NİN 20. AYETİ

BİR DE DERLER Kİ: "RABBİNDEN ÜZERİNE BİR AYET (MUCİZE) İNDİRİLSE YA!.." DE Kİ: "GAYB YALNIZCA ALLAH'INDIR, SİZ BEKLEYEDURUN; BEN DE SİZLERLE BİRLİKTE BEKLEYENLERDENİM."

...CA’FER SADIK HZ.LERİ: “BU AYETTEKİ GAYB, HZ. MEHDİ (A.S.)’DIR buyurdular.HUD SURESİ’NİN 80. AYETİ

DEDİ Kİ: "SİZE YETECEK GÜCÜM OLSAYDI VEYA SAĞLAM BİR YERE SIĞINABİLSEYDİM."

Meali: Hz, Lut (as) Allah’a şikayet ederek kavmine hitaben: Ne vardı, size karşı gelmek için benim bir kuvvetim olsaydı veya çok sarp bir kaleye sığınabilseydim.
İmam Ca’fer Sadık Hz.leri: “Bu ayet-i kerimedeki Hz. Lut (as)’ın temenni ettiği kuvvet, Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) kuvveti, sığınmak istediği kale de Hz. Mehdi (as)’ın ashabı idi. ‘Rukn-i Şedid’ onlardır. Onlardan biri kırk adam kuvvetindedir ve her birinin kalbi demir gibidir....” buyurmuşlardır.YUSUF SURESİ’NİN 110. AYETİ

ÖYLE Kİ ELÇİLER, UMUTLARINI KESİP DE, ARTIK ONLARIN GERÇEKTEN YALANLADIKLARINI SANDIKLARI BİR SIRADA ONLARA YARDIMIMIZ GELMİŞTİR; BİZ KİMİ DİLERSEK O KURTULMUŞTUR. SUÇLU-GÜNAHKARLAR TOPLULUĞUNDAN ZORLU AZABIMIZ KESİN OLARAK GERİ ÇEVRİLMEYECEKTİR.

Mufaddal’dan, Cafer Sadık Hz.lerinden, babasından, babalarından, Emirel Mü’minin Hz. Ali’den:
Allah’ın nusratı (zaferi), ancak insanların ölümü yaşamaya tercih ettikleri zaman gelir, Rabbimin Kitab-ı Celilinde şu ayette beyan ettiği gibi:...
Ta ki peygamberler ‘Nusrat-ı mev’udenin hemen tecelli etmemesinden” ümitsiz oldukları, yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir zamanda, ansızın yardımımız (Hz. Mehdi (a.s.)) onlara yetişti. Biz istediğimizi kurtarırız.
Cenab-ı Hakk’ın nusratı Kaim (HZ. MEHDİ (A.S.) ) ile gelecek.

HAC SURESİ’NİN 41. AYETİ

ONLAR Kİ, YERYÜZÜNDE KENDİLERİNİ YERLEŞTİRİR, İKTİDAR SAHİBİ KILARSAK, DOSDOĞRU NAMAZI KILARLAR, ZEKATI VERİRLER, MA'RUFU EMREDERLER, MÜNKERDEN SAKINDIRIRLAR. BÜTÜN İŞLERİN SONU ALLAH'A AİTTİR.

Ebu’l Carud’dan:
... O zulm ile yurdlarından çıkarılan kimselere, eğer arzda yer verirsek, ‘onlar (Hz. Mehdi (a.s.) ve ashabı) iktidar sahibi olunca şımarmazlar”, namazlarına devam ederler, zekatlarını verirler, ma’rufu emrederler ve kötülükten nehyederler. Bunların bütün umurunun akıbeti Allah’a aittir.
İmam Bakır Hz.leri : “Bu ayet HZ. MEHDİ (AS) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları doğudan batıya kadar, bütün dünyaya sahib yapacak, İslam’ı onlarla yüceltecek, zulümden ve bid’atden eser kalmayacak. “ZARİYAT SURESİ’NİN, 23. AYETİ

İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, ŞÜPHESİZ, O (SİZE VA'DEDİLEN) SİZİN (ARANIZDA) KONUŞTUKLARINIZ KADAR, ELBETTE KESİN BİR GERÇEKTİR.

“Meali: Semaların ve arzın Rabbi hakkı için şüphesiz o (Hz. Mehdi (a.s.)), söylediğiniz söz gibi haktır.
Bu ayette de Cenab-ı Hakk: “Semavatın ve Arzın Rabbine yemin ederim ki, Kaim’in (HZ. MEHDİ (A.S.)’ın) zuhurunun va’di, konuşTuğunuz söz gibi şüphesiz ve hakdır” buyuruyor.RUM SURESİ’NİN 4-5. AYETLERİ

...VE O GÜN MÜ'MİNLER SEVİNECEKLERDİR. ALLAH'IN YARDIMIYLA. O, DİLEDİĞİNE YARDIM EDER...

İmam Ca’fer Sadık (a.s.) bu ayet hakkında: “Kaim (HZ. MEHDİ (A.S.)) zuhur edince, mü’minler Allah’ın nusratı ile ferahlanacaklar” buyurdu.


FUSSİLET SURESİ’NİN 53. AYETİ

BİZ AYETLERİMİZİ HEM AFAKTA, HEM KENDİ NEFİSLERİNDE ONLARA GÖSTERECEĞİZ;  ÖYLE Kİ, ŞÜPHESİZ ONUN HAK OLDUĞU KENDİLERİNE AÇIKÇA BELLİ OLSUN. HER ŞEYİN ÜZERİNDE RABBİNİN ŞAHİD OLMASI YETMEZ Mİ?

Ebu Basir’den: İmam Bakır hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular: “İçlerinde ve dışlarında Allah’ın acib ve garib mu’cizelerini görecekler ki, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN zuhurunun hak olduğuna inanacaklar. Bunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak.”

KURAN'DA MEHDİYET :: BU SİTE ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)' NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR ::
 
 
 
 
ANA SAYFA

BU SİTE ADNAN OKTAR'IN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.